கவிச்சித்தர் க.பொ.இளம்வழுதி

கவிச்சித்தர் க.பொ.இளம்வழுதியின் இலக்கியப் படைப்புக்கள்:

 

Title Category Download
 சிவப்பு நிலா (தமிழக அரசின் பரிசு பெற்றது) காவியம் PDF
 நந்திவர்மன் காதலி " PDF
 வேர்கள் (புதுவை அரசின் பரிசு பெற்றது) கவிதை-நிகழ்வுகள் PDF
 ஆண்டவன் அறுபது " PDF
 நிறங்கள் " PDF
 குறுநூறு கவிதைத் தொகுப்பு PDF
 சிவப்புச் சிந்தனைகள் (தமிழக அரசின் பரிசு) " PDF
 வண்ணத்தமிழ் " PDF
 சில்லுகள் " PDF
 வாக்கு மூலம் " PDF
 வெடித்து முளைத்த விதைகள் " PDF
 தளிர் " PDF
 வெண்பூக்கள் (திருப்பூர்த் தமிழ்ச் சங்கப் பரிசு) " PDF
 நாளங்கள் (கரூர் இலக்கிய அறக்கட்டளைப் பரிசு) " PDF
 வெற்றியின் அறிமுகம் (நேரு) உரைநடை-வரலாறு PDF
 இலக்கை நோக்கி (மண்டேலா) " PDF
 வைகரைப் புள் (கவிஞர் வாணிதாசன்) " PDF
 கார்ககில் கதை (கார்க்கில் போர்) " PDF
 போராட்டப் பூமி (வியட்நாம்-ஹோசிமின்) " PDF
 நம்முடன் நல்லவர் (நல்லகண்ணு) " PDF
 ஆரங்கள் (உடல் நலன்) உரைநடை PDF
 இலக்கிய அறிமுகம் (இலக்கியம்) " PDF
 தமிழைத்தேடி (மொ.ழி) " PDF
 விளையாட்டுக்கள்-அன்றும் இன்றும்   (தமிழக அரசின் பரிசு பெற்றது)    " PDF
 மரபும் திரிபும் (இலக்கிய ஆய்வு) " PDF